Sijaisen määrääminen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialalla osaamisen kehittämisen ja kehittämisen tuen yksiköiden päälliköille

HEL 2023-005449
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 3
Tämä toimielin tai virka on lakkautettu

Sijaisen määrääminen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialalla osaamisen kehittämisen ja kehittämisen tuen -yksiköiden päälliköille

Henkilöstö- ja kehittämisjohtaja

Päätös

Henkilöstö- ja kehittämisjohtaja päätti, että osaamisen kehittäminen -yksikön, henkilöstön kehittämispäällikön sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä

‒ johtava HRD-asiantuntija (040455)
‒ johtava HRD-asiantuntija (018599)

Kehittämisen tuki -yksikön, yksikön päällikön sijaisena toimivat sijaantulojärjestyksessä

‒ johtava hoitotyön asiantuntija (019007)
‒ seniorikonsultti (036709)

Lisäksi henkilöstö- ja kehittämisjohtaja totesi, että edellä mainittujen ollessa estyneinä, yksikön päällikön sijaisena toimii henkilöstö- ja kehittämisjohtajan määräämä henkilö.

Tämä päätös on voimassa 1.5.2023 alkaen toistaiseksi ja korvaa henkilöstö- ja kehittämispäällikön 1.3.2022 tekemän päätöksen § 3.

Päätöksen perustelut

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan toimintasäännön 2.7 luvun mukaan yksikön tai alayksikön päällikön ollessa estyneenä hänen tehtäviään hoitaa palvelun päällikön määräämä viranhaltija tai toimenhaltija.

Päätös tullut nähtäväksi 27.04.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Heidi Kara, hallintoassistentti, puhelin: 09 310 37656

heidi.kara@hel.fi

Päättäjä

Sara Rautiainen
henkilöstö- ja kehittämisjohtaja