Använder du tjänsten Beslut regelbundet? Vi söker nu deltagare till cirka en timme långa användartester. Genom att delta hjälper du oss utveckla tjänsten så att den blir ännu bättre.

Sijaisen määrääminen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialalla osaamisen kehittämisen ja kehittämisen tuen yksiköiden päälliköille

HEL 2023-005449
Ärendet har nyare handläggningar
§ 3

Sijaisen määrääminen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialalla osaamisen kehittämisen ja kehittämisen tuen -yksiköiden päälliköille

Personal- och utvecklingschef

Päätös

Henkilöstö- ja kehittämisjohtaja päätti, että osaamisen kehittäminen -yksikön, henkilöstön kehittämispäällikön sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä

‒ johtava HRD-asiantuntija (040455)
‒ johtava HRD-asiantuntija (018599)

Kehittämisen tuki -yksikön, yksikön päällikön sijaisena toimivat sijaantulojärjestyksessä

‒ johtava hoitotyön asiantuntija (019007)
‒ seniorikonsultti (036709)

Lisäksi henkilöstö- ja kehittämisjohtaja totesi, että edellä mainittujen ollessa estyneinä, yksikön päällikön sijaisena toimii henkilöstö- ja kehittämisjohtajan määräämä henkilö.

Tämä päätös on voimassa 1.5.2023 alkaen toistaiseksi ja korvaa henkilöstö- ja kehittämispäällikön 1.3.2022 tekemän päätöksen § 3.

Päätöksen perustelut

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan toimintasäännön 2.7 luvun mukaan yksikön tai alayksikön päällikön ollessa estyneenä hänen tehtäviään hoitaa palvelun päällikön määräämä viranhaltija tai toimenhaltija.

Detta beslut publicerades 27.04.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Mer information fås av

Heidi Kara, hallintoassistentti, puhelin: 09 310 37656

heidi.kara@hel.fi

Beslutsfattare

Sara Rautiainen
henkilöstö- ja kehittämisjohtaja