Oikaisuvaatimus, hoitopaikan vaihto, päätös nro 202312085716

HEL 2023-005502
Asialla on uudempia käsittelyjä
3. / 416 §

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k)

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan yksilöasioiden jaosto

Päätös tullut nähtäväksi 15.02.2024

Sulje