Tarkastuslautakunnalle vuonna 2023 informoitavat asiat

HEL 2023-005859
Asialla on uudempia käsittelyjä
2. / 74 §

Taloushallintopalveluliikelaitoksen toiminta

Tarkastuslautakunta

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti merkitä tiedoksi selostuksen taloushallintopalveluliikelaitoksen toiminnasta.

Käsittely

Kuultavana taloushallintopalveluliikelaitoksen toiminnasta oli Talpan toimitusjohtaja Anniina Kitula. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Tarkastuslautakunnan vuoden 2023 arviointisuunnitelmaan sisältyy informoitavana asiana taloushallintopalveluliikelaitoksen (Talpa) toiminta. Kokoukseen on kutsuttu klo 16 alkaen Talpan toimitusjohtaja Anniina Kitula. Aikaa asian käsittelylle on varattu puoli tuntia keskusteluineen.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 09.10.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

tarkastusjohtaja
Timo Terävä

Lisätietojen antaja

Liisa Kähkönen, johtava tuloksellisuustarkastaja, puhelin: +358931036606

liisa.kahkonen@hel.fi