Tarkastuslautakunnalle vuonna 2023 informoitavat asiat

HEL 2023-005859
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 2. / 74 §

Taloushallintopalveluliikelaitoksen toiminta

Revisionsnämnden

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti merkitä tiedoksi selostuksen taloushallintopalveluliikelaitoksen toiminnasta.

Käsittely

Kuultavana taloushallintopalveluliikelaitoksen toiminnasta oli Talpan toimitusjohtaja Anniina Kitula. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Tarkastuslautakunnan vuoden 2023 arviointisuunnitelmaan sisältyy informoitavana asiana taloushallintopalveluliikelaitoksen (Talpa) toiminta. Kokoukseen on kutsuttu klo 16 alkaen Talpan toimitusjohtaja Anniina Kitula. Aikaa asian käsittelylle on varattu puoli tuntia keskusteluineen.

Stäng

Detta beslut publicerades 09.10.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

tarkastusjohtaja
Timo Terävä

Mer information fås av

Liisa Kähkönen, johtava tuloksellisuustarkastaja, puhelin: +358931036606

liisa.kahkonen@hel.fi