Oikaisuvaatimus, sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksu, päätös nro 202312102925

HEL 2023-006081
Asialla on uudempia käsittelyjä
4. / 417 §

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k)

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan yksilöasioiden jaosto

Päätös tullut nähtäväksi 15.02.2024

Sulje