Hankinta, optio, asunnottomien tuettu asuminen palveluntuottajan järjestämässä asunnossa, terveys- ja päihdepalvelut

HEL 2023-007989
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 71

Optiokauden käyttöönotto, asunnottomien tuettu asuminen palveluntuottajan järjestämässä asunnossa

Terveys- ja päihdepalvelujen johtaja

Päätös

Terveys- ja päihdepalvelujen johtaja päätti, että hankinnassa asunnottomien tuettu asuminen palveluntuottajan järjestämässä asunnossa otetaan käyttöön kahden (2) vuoden mittainen optiokausi ajalle 1.1.2024−31.12.2025. Optiokaudella sopimusta jatketaan alkuperäisen sopimuksen ehdoin sen mukaisesti kuin se on voimassa varsinaisen sopimuskauden päättyessä.

Hankinnassa palveluntuottajina Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan asiakkaille toimivat seuraavat palveluntuottajat:

- Helsingin Diakonissalaitoksen Hoiva Oy
- Kalliola Oy
- Luona Oy
- NAL Palvelut Oy
- Palvelukoti Kolmikoti Oy
- Sininauha Oy
- Sinivida Oy
- Suur-Helsingin Valkonauha ry
- Uudenmaan tukitupa Oy

Hankinnan arvioitu kokonaisarvo (alv 0 %) kahden vuoden optiokaudelle on noin 2 000 000 euroa.

Päätöksen perustelut

Sosiaali- ja terveyslautakunta on päätöksellään 11.5.2021, § 100 oikeuttanut terveys- ja päihdepalvelujen johtajan tekemään asunnottomien asumispalveluiden tuetun asumisen hankinnasta päätöksen ja päättämään optiokauden käyttöönotosta.

Terveys- ja päihdepalvelujen johtaja on päätöksellään 2.11.2021, § 76 päättänyt asunnottomien asumispalvelujen tuetun asumisen hankinnasta. Hankinnan perussopimuskausi on 1.1.2022−31.12.2023. Päätöksessä varattiin oikeus jatkaa sopimusta enintään kahden (2) vuoden optiokaudella.

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialalla on todettu optiokauden käyttöönoton olevan tarkoituksenmukaista.

Päätös tullut nähtäväksi 22.06.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Taru Neiman, asumisen tuen päällikkö, puhelin: 09 310 33344

taru.neiman@hel.fi

Elina Takamäki, hankinta-asiantuntija, puhelin: 040 5703609

elina.takamaki@hel.fi

Päättäjä

Leena Turpeinen
terveys- ja päihdepalvelujen johtaja