Använder du tjänsten Beslut regelbundet? Vi söker nu deltagare till cirka en timme långa användartester. Genom att delta hjälper du oss utveckla tjänsten så att den blir ännu bättre.

Hankinta, optio, asunnottomien tuettu asuminen palveluntuottajan järjestämässä asunnossa, terveys- ja päihdepalvelut

HEL 2023-007989
Ärendet har nyare handläggningar
§ 71

Optiokauden käyttöönotto, asunnottomien tuettu asuminen palveluntuottajan järjestämässä asunnossa

Direktör för hälsovårds- och missbrukartjänster

Päätös

Terveys- ja päihdepalvelujen johtaja päätti, että hankinnassa asunnottomien tuettu asuminen palveluntuottajan järjestämässä asunnossa otetaan käyttöön kahden (2) vuoden mittainen optiokausi ajalle 1.1.2024−31.12.2025. Optiokaudella sopimusta jatketaan alkuperäisen sopimuksen ehdoin sen mukaisesti kuin se on voimassa varsinaisen sopimuskauden päättyessä.

Hankinnassa palveluntuottajina Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan asiakkaille toimivat seuraavat palveluntuottajat:

- Helsingin Diakonissalaitoksen Hoiva Oy
- Kalliola Oy
- Luona Oy
- NAL Palvelut Oy
- Palvelukoti Kolmikoti Oy
- Sininauha Oy
- Sinivida Oy
- Suur-Helsingin Valkonauha ry
- Uudenmaan tukitupa Oy

Hankinnan arvioitu kokonaisarvo (alv 0 %) kahden vuoden optiokaudelle on noin 2 000 000 euroa.

Päätöksen perustelut

Sosiaali- ja terveyslautakunta on päätöksellään 11.5.2021, § 100 oikeuttanut terveys- ja päihdepalvelujen johtajan tekemään asunnottomien asumispalveluiden tuetun asumisen hankinnasta päätöksen ja päättämään optiokauden käyttöönotosta.

Terveys- ja päihdepalvelujen johtaja on päätöksellään 2.11.2021, § 76 päättänyt asunnottomien asumispalvelujen tuetun asumisen hankinnasta. Hankinnan perussopimuskausi on 1.1.2022−31.12.2023. Päätöksessä varattiin oikeus jatkaa sopimusta enintään kahden (2) vuoden optiokaudella.

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialalla on todettu optiokauden käyttöönoton olevan tarkoituksenmukaista.

Detta beslut publicerades 22.06.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Mer information fås av

Taru Neiman, asumisen tuen päällikkö, puhelin: 09 310 33344

taru.neiman@hel.fi

Elina Takamäki, hankinta-asiantuntija, puhelin: 040 5703609

elina.takamaki@hel.fi

Beslutsfattare

Leena Turpeinen
terveys- ja päihdepalvelujen johtaja