Käytätkö Päätökset-palvelua säännöllisesti? Etsimme nyt osallistujia noin tunnin kestäviin käyttäjätesteihin. Osallistumalla autat meitä kehittämään palvelua paremmaksi. 

Lääkäreille maksettavat korvaukset koululaisten laajoista lääkärintarkastuksista, keskushallinto, kaupunginkanslia

HEL 2023-008254
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 38

Paikallinen sopimus lääkärien palkkauksesta liittyen koululaisten laajoihin lääkärintarkastuksiin terveyskeskusten ja sisätautien poliklinikan keskitetyissä palveluissa ajalle 1.6.2023 – 31.12.2024

Henkilöstöjohtaja

Päätös

Henkilöstöjohtaja päätti liitteen mukaisen määräaikaisen paikallisen sopimuksen hyväksymisestä.

Päätöksen perustelut

Koululaisten laajojen lääkärintarkastuksien hoitojono on kasvanut merkittävästi. Jotta voidaan turvata koululaisten lääkärintarkastusten toteutuminen, tehdään määräaikainen paikallinen sopimus koskien hoitojonon purkua. Paikallinen sopimus koskee Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialalla työskentelevien kunnallisen lääkärien virkaehtosopimuksen liitteen 1 ja 3 piirissä sekä terveys- ja päihdepalvelujen terveysasemilla työskentelevien terveyskeskuslääkäreiden paikallisen sopimuksen piirissä olevien lääkäreiden palkkausta liittyen arki-iltaisin, viikonloppuisin ja arkipyhinä toteutettaviin koululaisten laajoihin lääkärintarkastuksiin terveyskeskusten ja sisätautien poliklinikan keskitetyissä palveluissa ajalla 1.6.2023 – 31.12.2024.

Päätös tullut nähtäväksi 15.06.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Matti Heiskanen, johtava asiantuntija, puhelin: 09 310 27923

matti.heiskanen@hel.fi

Päättäjä

Petri Lumijärvi
va. henkilöstöjohtaja

Liitteet (pdf)

1. Paikallinen sopimus Lääkärit laajat koululaisten tarkastukset 2023-2024

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.