Använder du tjänsten Beslut regelbundet? Vi söker nu deltagare till cirka en timme långa användartester. Genom att delta hjälper du oss utveckla tjänsten så att den blir ännu bättre.

Lääkäreille maksettavat korvaukset koululaisten laajoista lääkärintarkastuksista, keskushallinto, kaupunginkanslia

HEL 2023-008254
Ärendet har nyare handläggningar
§ 38

Paikallinen sopimus lääkärien palkkauksesta liittyen koululaisten laajoihin lääkärintarkastuksiin terveyskeskusten ja sisätautien poliklinikan keskitetyissä palveluissa ajalle 1.6.2023 – 31.12.2024

Personaldirektör

Päätös

Henkilöstöjohtaja päätti liitteen mukaisen määräaikaisen paikallisen sopimuksen hyväksymisestä.

Päätöksen perustelut

Koululaisten laajojen lääkärintarkastuksien hoitojono on kasvanut merkittävästi. Jotta voidaan turvata koululaisten lääkärintarkastusten toteutuminen, tehdään määräaikainen paikallinen sopimus koskien hoitojonon purkua. Paikallinen sopimus koskee Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialalla työskentelevien kunnallisen lääkärien virkaehtosopimuksen liitteen 1 ja 3 piirissä sekä terveys- ja päihdepalvelujen terveysasemilla työskentelevien terveyskeskuslääkäreiden paikallisen sopimuksen piirissä olevien lääkäreiden palkkausta liittyen arki-iltaisin, viikonloppuisin ja arkipyhinä toteutettaviin koululaisten laajoihin lääkärintarkastuksiin terveyskeskusten ja sisätautien poliklinikan keskitetyissä palveluissa ajalla 1.6.2023 – 31.12.2024.

Detta beslut publicerades 15.06.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Mer information fås av

Matti Heiskanen, johtava asiantuntija, puhelin: 09 310 27923

matti.heiskanen@hel.fi

Beslutsfattare

Petri Lumijärvi
va. henkilöstöjohtaja

Bilagor

1. Paikallinen sopimus Lääkärit laajat koululaisten tarkastukset 2023-2024

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.