Maksuvapautus, kirjastoon palauttamattomat kirjat

HEL 2023-008468
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 20

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k)

Kirjastopalvelujen johtaja

Päätös tullut nähtäväksi 15.02.2024

Sulje