Använder du tjänsten Beslut regelbundet? Vi söker nu deltagare till cirka en timme långa användartester. Genom att delta hjälper du oss utveckla tjänsten så att den blir ännu bättre.

Maksuvapautus, kirjastoon palauttamattomat kirjat

HEL 2023-008468
Ärendet har nyare handläggningar
§ 20

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k)

Chef för bibliotekstjänsterna

Detta beslut publicerades 15.02.2024

Stäng