Vahingonkorvaus, taloudellinen menetys, työtapaturma, 11.11.2020

HEL 2023-010774
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 164
Tämä toimielin tai virka on lakkautettu

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k)

Yksikön päällikkö

Päätös tullut nähtäväksi 15.02.2024

Sulje