Viranhaltijan sivutoimen pitämisen kieltäminen

HEL 2023-012102
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 53

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k)

Nuorten palvelujen ja aikuissosiaalityön johtaja

Päätös tullut nähtäväksi 15.02.2024

Sulje