Viranhaltijan sivutoimen pitämisen kieltäminen

HEL 2023-012102
Ärendet har nyare handläggningar
§ 53

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k)

Chef för tjänster för unga och vuxensocialarbete

Detta beslut publicerades 15.02.2024

Stäng