Erikoissairaanhoitona toteutettava hammashoito, suun terveydenhuolto

HEL 2023-012213
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 23

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k)

Johtava ylihammaslääkäri

Päätös tullut nähtäväksi 15.02.2024

Sulje