Använder du tjänsten Beslut regelbundet? Vi söker nu deltagare till cirka en timme långa användartester. Genom att delta hjälper du oss utveckla tjänsten så att den blir ännu bättre.

Erikoissairaanhoitona toteutettava hammashoito, suun terveydenhuolto

HEL 2023-012213
Ärendet har nyare handläggningar
§ 23

Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 25 k)

Ledande övertandläkare

Detta beslut publicerades 15.02.2024

Stäng