Asemakaava nähtävillä: Alppiharju, Pasila, Vallila, Alppilan pohjoisosa, Savonkadun ympäristö

Julkaisu poistuu verkosta 5.10.2027 0:00.

Seuraavan alueen asemakaavaehdotus on nähtävillä 5.10.3.11.2023:

Alppiharju, Alppila, osa korttelia 12576 sekä katualueet, Pasila, Itä-Pasila, Keski-Pasila, osa korttelia 12576 sekä katualueet, Alppiharju, Alppila, korttelit 12369 ja 12392 sekä puisto-, rautatie- ja katualueet, Vallila, katualueet, kaupunginosan raja (muodostuvat uudet korttelit 12576–12580), piirustus nro 12829, Alppilan pohjoisosa, Savonkadun ympäristö. Dnro HEL 2017-008027.

Asemakaavaehdotuksen kartta, piirustus nro 12829(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Asemakaavaehdotuksen selostus, piirustus nro 12829(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Vuorovaikutusraportti(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Koko asemakaava-aineisto on karttapalvelussa, jonne pääsee klikkaamalla asemakaavaehdotuksen otsikkoa verkkosivulla https://www.hel.fi/suunnitelmat. Kaupunkiympäristön asiakaspalvelu palvelee osoitteessa Työpajankatu 8, puhelimitse numerossa 09 310 22111 ja verkossa https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/yhteystiedot/yhteystiedot.

Asemakaavaehdotuksesta on mahdollista esittää mielipide (muistutus). Mahdolliset muistutukset osoitetaan kirjallisina kaupunkiympäristölautakunnalle, ja ne on toimitettava Helsingin kaupungin kirjaamoon (Pohjoisesplanadi 11–13) ennen nähtävilläoloajan päättymistä klo 16:00 mennessä. Muistutuksen otsikkoon on lisättävä diaarinumero HEL 2017-008027. Sähköpostiosoite on helsinki.kirjaamo@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) ja postiosoite on Helsingin kaupungin kirjaamo, kaupunkiympäristölautakunta, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki.

Helsingissä 5.10.2023