Detaljplan framlagd: Åshöjden, Böle, Vallgård, Norra delen av Alphyddan kring Savolaxgatan

Denna publikation är offentlig till 5.10.2027 0:00

Ett detaljplaneförslag för det nedannämnda området är framlagt 5.10.–3.11.2023:

Åshöjden, Alphyddan, del av kvarter 12576 samt gatuområden, Böle, Östra Böle, Mellersta Böle, del av kvarter 12576 samt gatuområden, Åshöjden, Alphyddan, kvarteren 12369 och 12392 samt park-, järnvägs- och gatuområden, Vallgård, gatuområden, stadsdelsgränsen (de nya kvarteren 12576–12580 bildas), ritning nr 12829, Norra delen av Alphyddan kring Savolaxgatan. Dnr HEL 2017-008027.

Detaljplaneförslagets karta, ritning nr 12829(Länk leder till extern tjänst)

Detaljplaneförslagets beskrivning, ritning nr 12829(Länk leder till extern tjänst)

Rapporten om växelverkan(Länk leder till extern tjänst)

Detaljplaneförslaget i sin helhet finns på karttjänsten som nås genom att klicka på detaljplaneförslagets rubrik på internetadressen https://www.hel.fi/planer. Stadsmiljöns kundtjänst nås på telefonnumret 09 310 22111, besöksadress Verkstadsgatan 8 eller på webben https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/sv/kontaktuppgifter-och-respons.

Det är möjligt att framföra åsikter (anmärkningar) om detaljplaneförslaget. Eventuella anmärkningar riktas skriftligt till stadsmiljönämnden. De ska vara Helsingfors stads registratorskontor (Norra esplanaden 11–13) tillhanda innan framläggningstiden går ut före kl. 16:00. Diarienumret HEL 2017-008027 ska nämnas i anmärkningens rubrik. E-postadressen är helsinki.kirjaamo@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post) och postadressen är Helsingfors stads registratorskontor, stadsmiljönämnden, PB 10, 00099 Helsingfors stad.

Helsingfors 5.10.2023