Asemakaava nähtävillä: Kumpula, Kumpulankärki

Julkaisu poistuu verkosta 7.9.2027 0:00.

Seuraavan alueen asemakaavaehdotus on nähtävillä 7.9.6.10.2023:

Kumpula, kortteli 954, kortteli 24957, puisto- ja katualueet (muodostuu uusi kortteli 24986), piirustus nro 12852, Kumpulankärki. Dnro HEL 2013-005863.

Asemakaavaehdotuksen kartta, piirustus nro 12852(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Asemakaavaehdotuksen selostus, piirustus nro 12852(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Vuorovaikutusraportti(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Koko asemakaava-aineisto on karttapalvelussa, jonne pääsee klikkaamalla asemakaavaehdotuksen otsikkoa verkkosivulla https://www.hel.fi/suunnitelmat. Kaupunkiympäristön asiakaspalvelu palvelee osoitteessa Työpajankatu 8, puhelimitse numerossa 09 310 22111 ja verkossa https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/yhteystiedot/yhteystiedot.

Asemakaavaehdotuksesta on mahdollista esittää mielipide (muistutus). Mahdolliset muistutukset osoitetaan kirjallisina kaupunkiympäristölautakunnalle, ja ne on toimitettava Helsingin kaupungin kirjaamoon (Pohjoisesplanadi 11–13) ennen nähtävilläoloajan päättymistä klo 16:00 mennessä. Muistutuksen otsikkoon on lisättävä diaarinumero HEL 2013-005863. Sähköpostiosoite on helsinki.kirjaamo@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) ja postiosoite on Helsingin kaupungin kirjaamo, kaupunkiympäristölautakunta, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki.

Helsingissä 7.9.2023