Detaljplan framlagd: Gumtäkt, Gumtäktsspetsen

Denna publikation är offentlig till 7.9.2027 0:00

 

Ett detaljplaneförslag för det nedannämnda området är framlagt 7.9.–6.10.2023:

Gumtäkt, kvarteret 954, kvarteret 24957, park- och gatuområden (det nya kvarteret 24986 bildas), ritning nr 12852, Gumtäktsspetsen. Dnr HEL 2013-005863.

Detaljplaneförslagets karta, ritning nr 12852(Länk leder till extern tjänst)

Detaljplaneförslagets beskrivning, ritning nr 12852(Länk leder till extern tjänst)

Rapporten om växelverkan(Länk leder till extern tjänst)

Detaljplaneförslaget i sin helhet finns på karttjänsten som nås genom att klicka på detaljplaneförslagets rubrik på internetadressen https://www.hel.fi/planer. Stadsmiljöns kundtjänst nås på telefonnumret 09 310 22111, besöksadress Verkstadsgatan 8 eller på webben https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/sv/kontaktuppgifter-och-respons.

Det är möjligt att framföra åsikter (anmärkningar) om detaljplaneförslaget. Eventuella anmärkningar riktas skriftligt till stadsmiljönämnden. De ska vara Helsingfors stads registratorskontor (Norra esplanaden 11–13) tillhanda innan framläggningstiden går ut före kl. 16:00. Diarienumret HEL 2013-005863 ska nämnas i anmärkningens rubrik. E-postadressen är helsinki.kirjaamo@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post) och postadressen är Helsingfors stads registratorskontor, stadsmiljönämnden, PB 10, 00099 Helsingfors stad.

Helsingfors 7.9.2023