Asemakaava nähtävillä: Laajasalo, Jollaksen ja Hevossalmen suojeltavat pientalot

Julkaisu poistuu verkosta 9.11.2027 0:00.

Seuraavan alueen asemakaavaehdotus on nähtävillä 9.11.–8.12.2023:

Laajasalo, Hevossalmi, Jollas, tontti 49120/2, tontti 49124/18, tontti 49126/5, tontit 49133/4 ja 7, kortteli 49134, tontti 49151/3, tontti 49153/4, korttelit 49154–49156, tontit 49157/1–9, tontti 49159/3, tontti 49160/10, tontit 49165/11 ja 14, kortteli 49206, tontti 49247/7, tontti 49265/4, tontti 49266/5, yleisten rakennusten korttelialueet, loma- ja virkistyspalveluiden korttelialue, lomakäyttöön tarkoitettu alue, lähivirkistysalueet ja venevalkama-alueet (muodostuvat uudet korttelit 49451–49456), piirustus nro 12810, Jollaksen ja Hevossalmen suojeltavat pientalot. Dnro HEL 2021-007610.

Asemakaavaehdotuksen kartta, piirustus nro 12810, osa 1/5

Asemakaavaehdotuksen kartta, piirustus nro 12810, osa 2/5

Asemakaavaehdotuksen kartta, piirustus nro 12810, osa 3/5

Asemakaavaehdotuksen kartta, piirustus nro 12810, osa 4/5

Asemakaavaehdotuksen kartta, piirustus nro 12810, osa 5/5

Asemakaavaehdotuksen selostus, piirustus nro 12810

Vuorovaikutusraportti

Koko asemakaava-aineisto on karttapalvelussa, jonne pääsee klikkaamalla asemakaavaehdotuksen otsikkoa verkkosivulla https://www.hel.fi/suunnitelmat. Kaupunkiympäristön asiakaspalvelu palvelee osoitteessa Työpajankatu 8, puhelimitse numerossa 09 310 22111 ja verkossa https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/yhteystiedot/yhteystiedot.

Asemakaavaehdotuksesta on mahdollista esittää mielipide (muistutus). Mahdolliset muistutukset osoitetaan kirjallisina kaupunkiympäristölautakunnalle, ja ne on toimitettava Helsingin kaupungin kirjaamoon (Pohjoisesplanadi 11–13) ennen nähtävilläoloajan päättymistä klo 16:00 mennessä. Muistutuksen otsikkoon on lisättävä diaarinumero HEL 2021-007610. Sähköpostiosoite on helsinki.kirjaamo@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) ja postiosoite on Helsingin kaupungin kirjaamo, kaupunkiympäristölautakunta, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki.

Helsingissä 9.11.2023