Använder du tjänsten Beslut regelbundet? Vi söker nu deltagare till cirka en timme långa användartester. Genom att delta hjälper du oss utveckla tjänsten så att den blir ännu bättre.

Detaljplan framlagd: Degerö, Skyddsplan för småhus i Jollas och Hästnäs

Denna publikation är offentlig till 9.11.2027 0:00

Ett detaljplaneförslag för det nedannämnda området är framlagt 9.11.–8.12.2023:

Degerö, Hästnäs, Jollas, tomten 49120/2, tomten 49124/18, tomten 49126/5, tomterna 49133/4 och 7, kvarteret 49134, tomten 49151/3, tomten 49153/4, kvarteren 49154–49156, tomterna 49157/1–9, tomten 49159/3, tomten 49160/10, tomterna 49165/11 och 14, kvarteret 49206, tomten 49247/7, tomten 49265/4, tomten 49266/5, kvartersområden för allmänna byggnader, kvartersområde för byggnader som betjänar semester- och rekreationsverksamhet, område avsett för fritidsbruk, närrekreationsområde och småbåtsplats, (de nya kvarteren 49451–49456 bildas), ritning nr 12810, Skyddsplan för småhus i Jollas och Hästnäs. Dnr HEL 2021-007610.

Detaljplaneförslagets karta, ritning nr 12810, del 1/5

Detaljplaneförslagets karta, ritning nr 12810, del 2/5

Detaljplaneförslagets karta, ritning nr 12810, del 3/5

Detaljplaneförslagets karta, ritning nr 12810, del 4/5

Detaljplaneförslagets karta, ritning nr 12810, del 5/5

Detaljplaneförslagets beskrivning, ritning nr 12810

Rapporten om växelverkan

Detaljplaneförslaget i sin helhet finns på karttjänsten som nås genom att klicka på detaljplaneförslagets rubrik på internetadressen https://www.hel.fi/planer. Stadsmiljöns kundtjänst nås på telefonnumret 09 310 22111, besöksadress Verkstadsgatan 8 eller på webben https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/sv/kontaktuppgifter-och-respons.

Det är möjligt att framföra åsikter (anmärkningar) om detaljplaneförslaget. Eventuella anmärkningar riktas skriftligt till stadsmiljönämnden. De ska vara Helsingfors stads registratorskontor (Norra esplanaden 11–13) tillhanda innan framläggningstiden går ut före kl. 16:00. Diarienumret HEL 2021-007610 ska nämnas i anmärkningens rubrik. E-postadressen är helsinki.kirjaamo@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post) och postadressen är Helsingfors stads registratorskontor, stadsmiljönämnden, PB 10, 00099 Helsingfors stad.

Helsingfors 9.11.2023