Asemakaava nähtävillä: Länsisatama, Itämerenkadun ja Lepakonaukion toimitilat

Julkaisu poistuu verkosta 22.2.2027 0:00.

Seuraavan alueen asemakaavaehdotus on nähtävillä 22.2.–22.3.2024:

Länsisatama, Ruoholahti, kortteli 20790, korttelin 20796 tontti 2, korttelin 20002 tontti 5 sekä suojaviher-, katu- ja torialueet, piirustus nro 12877, Itämerenkadun ja Lepakonaukion toimitilat. Dnro HEL 2022-004726.

Asemakaavaehdotuksen kartta, piirustus nro 12877(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Asemakaavaehdotuksen selostus, piirustus nro 12877(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Vuorovaikutusraportti(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Koko asemakaava-aineisto on karttapalvelussa, jonne pääsee klikkaamalla asemakaavaehdotuksen otsikkoa verkkosivulla https://www.hel.fi/suunnitelmat. Kaupunkiympäristön asiakaspalvelu palvelee osoitteessa Työpajankatu 8, puhelimitse numerossa 09 310 22111 ja verkossa hel.fi/kaupunkiymparisto/asiakaspalvel(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun).

Asemakaavaehdotuksesta on mahdollista esittää mielipide (muistutus). Mahdolliset muistutukset osoitetaan kirjallisina kaupunkiympäristölautakunnalle, ja ne on toimitettava Helsingin kaupungin kirjaamoon (Pohjoisesplanadi 11–13) ennen nähtävilläoloajan päättymistä klo 16:00 mennessä. Muistutuksen otsikkoon on lisättävä diaarinumero HEL 2022-004726. Sähköpostiosoite on helsinki.kirjaamo@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) ja postiosoite on Helsingin kaupungin kirjaamo, kaupunkiympäristölautakunta, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki.

Helsingissä 22.2.2024