Detaljplan framlagd: Västra hamnen, Östersjögatans och Lepakkoplatsens verksamhetslokaler

Denna publikation är offentlig till 22.2.2027 0:00

Ett detaljplaneförslag för det nedannämnda området är framlagt 22.2.–22.3.2024:

Västra hamnen, Gräsviken, kvarteret 20790, kvarteret 20796 tomten 2, kvarteret 20002 tomten 5 samt skyddsgrön-, gatu- och torgområden, ritning nr 12877, Östersjögatans och Lepakkoplatsens verksamhetslokaler. Dnr HEL 2022-004726.

Detaljplaneförslagets karta, ritning nr 12877(Länk leder till extern tjänst)

Detaljplaneförslagets beskrivning, ritning nr 12877(Länk leder till extern tjänst)

Rapporten om växelverkan(Länk leder till extern tjänst)

Detaljplaneförslaget i sin helhet finns på karttjänsten som nås genom att klicka på detaljplaneförslagets rubrik på internetadressen https://www.hel.fi/planer. Stadsmiljöns kundtjänst nås på telefonnumret 09 310 22111, besöksadress Verkstadsgatan 8 eller på webben hel.fi/stadsmiljo/kundtjanst.

Det är möjligt att framföra åsikter (anmärkningar) om detaljplaneförslaget. Eventuella anmärkningar riktas skriftligt till stadsmiljönämnden. De ska vara Helsingfors stads registratorskontor (Norra esplanaden 11–13) tillhanda innan framläggningstiden går ut före kl. 16:00. Diarienumret HEL 2022-004726 ska nämnas i anmärkningens rubrik. E-postadressen är helsinki.kirjaamo@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post) och postadressen är Helsingfors stads registratorskontor, stadsmiljönämnden, PB 10, 00099 Helsingfors stad.

Helsingfors 22.2.2024