Asemakaava nähtävillä: Pasila, Maistraatinportti 2

Julkaisu poistuu verkosta 26.2.2027 0:00.

Seuraavan alueen asemakaavaehdotus on nähtävillä 26.2.–26.3.2024:

Pasila, Länsi-Pasila, korttelin 17074 tontti 3, piirustus nro 12876, Maistraatinportti 2. Dnro HEL 2022-012003.

Asemakaavaehdotuksen kartta, piirustus nro 12876

Asemakaavaehdotuksen selostus, piirustus nro 12876

Vuorovaikutusraportti

Koko asemakaava-aineisto on karttapalvelussa, jonne pääsee klikkaamalla asemakaavaehdotuksen otsikkoa verkkosivulla https://www.hel.fi/suunnitelmat. Kaupunkiympäristön asiakaspalvelu palvelee osoitteessa Työpajankatu 8, puhelimitse numerossa 09 310 22111 ja verkossa hel.fi/kaupunkiymparisto/asiakaspalvelu(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun).

Asemakaavaehdotuksesta on mahdollista esittää mielipide (muistutus). Mahdolliset muistutukset osoitetaan kirjallisina kaupunkiympäristölautakunnalle, ja ne on toimitettava Helsingin kaupungin kirjaamoon (Pohjoisesplanadi 11–13) ennen nähtävilläoloajan päättymistä klo 16:00 mennessä. Muistutuksen otsikkoon on lisättävä diaarinumero HEL 2022-012003. Sähköpostiosoite on helsinki.kirjaamo@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) ja postiosoite on Helsingin kaupungin kirjaamo, kaupunkiympäristölautakunta, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki.

Helsingissä 26.2.2024