Använder du tjänsten Beslut regelbundet? Vi söker nu deltagare till cirka en timme långa användartester. Genom att delta hjälper du oss utveckla tjänsten så att den blir ännu bättre.

Detaljplan framlagd: Böle, Magistratsporten 2

Denna publikation är offentlig till 26.2.2027 0:00

Ett detaljplaneförslag för det nedannämnda området är framlagt 26.2.–26.3.2024:

Böle, Västra Böle, kvarteret 17074 tomten 3, ritning nr 12876,Magistratsporten 2. Dnr HEL 2022-012003.

Detaljplaneförslagets karta, ritning nr 12876

Detaljplaneförslagets beskrivning, ritning nr 12876

Rapporten om växelverkan

Detaljplaneförslaget i sin helhet finns på karttjänsten som nås genom att klicka på detaljplaneförslagets rubrik på internetadressen https://www.hel.fi/planer. Stadsmiljöns kundtjänst nås på telefonnumret 09 310 22111, besöksadress Verkstadsgatan 8 eller på webben hel.fi/stadsmiljo/kundtjanst.

Det är möjligt att framföra åsikter (anmärkningar) om detaljplaneförslaget. Eventuella anmärkningar riktas skriftligt till stadsmiljönämnden. De ska vara Helsingfors stads registratorskontor (Norra esplanaden 11–13) tillhanda innan framläggningstiden går ut före kl. 16:00. Diarienumret HEL 2022-012003 ska nämnas i anmärkningens rubrik. E-postadressen är helsinki.kirjaamo@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post) och postadressen är Helsingfors stads registratorskontor, stadsmiljönämnden, PB 10, 00099 Helsingfors stad.

Helsingfors 26.2.2024