Asemakaava nähtävillä: Vuosaari, Furumonkuja 1 ja 3

Julkaisu poistuu verkosta 11.9.2027 0:00.

Seuraavan alueen asemakaavaehdotus on nähtävillä 11.9.–10.10.2023:

Vuosaari, Aurinkolahti, korttelin 54283 tontit 5 ja 6 sekä katualueet, piirustus nro 12865, Furumonkuja 1 ja 3. Dnro HEL 2021-005307.

Asemakaavaehdotuksen kartta, piirustus nro 12865

Asemakaavaehdotuksen selostus, piirustus nro 12865

Vuorovaikutusraportti

Koko asemakaava-aineisto on karttapalvelussa, jonne pääsee klikkaamalla asemakaavaehdotuksen otsikkoa verkkosivulla https://www.hel.fi/suunnitelmat. Kaupunkiympäristön asiakaspalvelu palvelee osoitteessa Työpajankatu 8, puhelimitse numerossa 09 310 22111 ja verkossa https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/yhteystiedot/yhteystiedot.

Asemakaavaehdotuksesta on mahdollista esittää mielipide (muistutus). Mahdolliset muistutukset osoitetaan kirjallisina kaupunkiympäristölautakunnalle, ja ne on toimitettava Helsingin kaupungin kirjaamoon (Pohjoisesplanadi 11–13) ennen nähtävilläoloajan päättymistä klo 16:00 mennessä. Muistutuksen otsikkoon on lisättävä diaarinumero HEL 2021-005307. Sähköpostiosoite on helsinki.kirjaamo@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) ja postiosoite on Helsingin kaupungin kirjaamo, kaupunkiympäristölautakunta, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki.

Helsingissä 11.9.2023