Detaljplan framlagd: Nordsjö, Furumogränden 1 och 3

Denna publikation är offentlig till 11.9.2027 0:00

Ett detaljplaneförslag för det nedannämnda området är framlagt 11.9.–10.10.2023:

Nordsjö, Solvik, kvarteret 54283 tomterna 5 och 6 samt gatuområden, ritning nr 12865, Furumogränden 1 och 3. Dnr HEL 2021-005307.

Detaljplaneförslagets karta, ritning nr 12865

Detaljplaneförslagets beskrivning, ritning nr 12865

Rapporten om växelverkan

Detaljplaneförslaget i sin helhet finns på karttjänsten som nås genom att klicka på detaljplaneförslagets rubrik på internetadressen https://www.hel.fi/planer. Stadsmiljöns kundtjänst nås på telefonnumret 09 310 22111, besöksadress Verkstadsgatan 8 eller på webben https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/sv/kontaktuppgifter-och-respons.

Det är möjligt att framföra åsikter (anmärkningar) om detaljplaneförslaget. Eventuella anmärkningar riktas skriftligt till stadsmiljönämnden. De ska vara Helsingfors stads registratorskontor (Norra esplanaden 11–13) tillhanda innan framläggningstiden går ut före kl. 16:00. Diarienumret HEL 2021-005307 ska nämnas i anmärkningens rubrik. E-postadressen är helsinki.kirjaamo@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post) och postadressen är Helsingfors stads registratorskontor, stadsmiljönämnden, PB 10, 00099 Helsingfors stad.

Helsingfors 11.9.2023