Asemakaava nähtävillä: Vuosaari, Heteniityn koulu

Julkaisu poistuu verkosta 22.4.2027 0:00.

Seuraavan alueen asemakaavaehdotus on nähtävillä 22.4.–21.5.2024:

Vuosaari, Keski-Vuosaari, korttelit 54065 ja 54066 sekä puisto-, urheilu-, pysäköinti- ja katualueet, piirustus nro 12905, Heteniityn koulu. Dnro HEL 2020-002486.

Asemakaavaehdotuksen kartta, piirustus nro 12905

Asemakaavaehdotuksen selostus, piirustus nro 12905

Vuorovaikutusraportti

Koko asemakaava-aineisto on karttapalvelussa, jonne pääsee klikkaamalla asemakaavaehdotuksen otsikkoa verkkosivulla https://www.hel.fi/suunnitelmat. Kaupunkiympäristön asiakaspalvelu palvelee osoitteessa Työpajankatu 8, puhelimitse numerossa 09 310 22111 ja verkossa hel.fi/kaupunkiymparisto/asiakaspalvelu(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun).

Asemakaavaehdotuksesta on mahdollista esittää mielipide (muistutus). Mahdolliset muistutukset osoitetaan kirjallisina kaupunkiympäristölautakunnalle, ja ne on toimitettava Helsingin kaupungin kirjaamoon (Pohjoisesplanadi 11–13) ennen nähtävilläoloajan päättymistä klo 16:00 mennessä. Muistutuksen otsikkoon on lisättävä diaarinumero HEL 2020-002486. Sähköpostiosoite on helsinki.kirjaamo@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) ja postiosoite on Helsingin kaupungin kirjaamo, kaupunkiympäristölautakunta, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki.

Helsingissä 22.4.2024