Detaljplan framlagd: Nordsjö, Heteniityn koulu

Denna publikation är offentlig till 22.4.2027 0:00

Ett detaljplaneförslag för det nedannämnda området är framlagt 22.4.–21.5.2024:

Nordsjö, Mellersta Nordsjö, kvarteren 54065 och 54066 samt park-, idrotts-, parkerings- ja gatuområden, ritning nr 12905, Heteniityn koulu. Dnr HEL 2020-002486.

Detaljplaneförslagets karta, ritning nr 12905

Detaljplaneförslagets beskrivning, ritning nr 12905

Rapporten om växelverkan

Detaljplaneförslaget i sin helhet finns på karttjänsten som nås genom att klicka på detaljplaneförslagets rubrik på internetadressen https://www.hel.fi/planer. Stadsmiljöns kundtjänst nås på telefonnumret 09 310 22111, besöksadress Verkstadsgatan 8 eller på webben hel.fi/stadsmiljo/kundtjanst.

Det är möjligt att framföra åsikter (anmärkningar) om detaljplaneförslaget. Eventuella anmärkningar riktas skriftligt till stadsmiljönämnden. De ska vara Helsingfors stads registratorskontor (Norra esplanaden 11–13) tillhanda innan framläggningstiden går ut före kl. 16:00. Diarienumret HEL 2020-002486 ska nämnas i anmärkningens rubrik. E-postadressen är helsinki.kirjaamo@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post) och postadressen är Helsingfors stads registratorskontor, stadsmiljönämnden, PB 10, 00099 Helsingfors stad.

Helsingfors 22.4.2024