Asemakaavan hyväksyminen: Haaga, Pitäjänmäki, Haagan ympyrä ja Vihdintie

Julkaisu poistuu verkosta 6.9.2024 23:59.

Kaupunginvaltuusto on 30.8.2023, 201 § päättänyt seuraavan alueen asemakaavasta ja asemakaavan muutoksesta, minkä vuoksi alueella on maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 3 momentin perusteella voimassa rakennuskielto, kunnes hyväksymispäätös on saanut lainvoiman:

Haaga, Lassila, katu- ja lähivirkistysalueet, Pitäjänmäki, Marttila, katu- ja lähivirkistysalueet, Haaga, Etelä-Haaga, osat tonteista 29073/12 ja 13 sekä katu-, puisto-, lähivirkistys-, suojaviher- ja rautatiealueet, maanalaiset tilat katu- ja puistoalueilla, Pitäjänmäki, Pitäjänmäen yritysalue, osat tonteista 46026/3 ja 4, osa tonttia 46032/10, osa tonttia 46054/1 sekä katu-, puisto- ja lähivirkistysalueet, maanalaiset tilat osalla tonttia 46026/4 sekä puistoalueella, (muodostuvat uudet korttelit 29267–29270), piirustus nro 12756, Haagan ympyrä ja Vihdintie. Dnro HEL 2020-003717.

Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen kartta, piirustus nro 12756(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen selostus, piirustus nro 12756(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

 

Helsingissä 7.9.2023