Asemakaavan hyväksyminen: Kaarela, Kannelmäen peruskoulu (Runonlaulajantie 40)

Julkaisu poistuu verkosta 19.10.2027 23:59.

Kaupunkiympäristölautakunta on 10.10.2023 § 517 päättänyt seuraavan alueen asemakaavan muutoksesta, minkä vuoksi alueella on maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 3 momentin perusteella voimassa rakennuskielto, kunnes hyväksymispäätös on saanut lainvoiman:

Kaarela, Hakuninmaa, tontti 33114/1 sekä katu- ja lähivirkistysalueet, piirustus nro 12853, Kannelmäen peruskoulu (Runonlaulajantie 40). Dnro HEL 2023-000531.

Asemakaavamuutoksen kartta, piirustus nro 12853(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Asemakaavamuutoksenselostus, piirustus nro 12853(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Helsingissä 20.10.2023