Använder du tjänsten Beslut regelbundet? Vi söker nu deltagare till cirka en timme långa användartester. Genom att delta hjälper du oss utveckla tjänsten så att den blir ännu bättre.

Godkännande av detaljplan: Kårböle, Gamlas grundskola (Runosångarvägen 40)

Denna publikation är offentlig till 19.10.2027 23:59

Stadsmiljönämnden har 10.10.2023 § 517 fattat beslut om en detaljplaneändring för följande område, och på grund av detta gäller för området byggförbud med stöd av 53 § 3 mom. i markanvändnings- och bygglagen tills beslutet om godkännande har vunnit laga kraft:

Kårböle, Håkansåker, tomten 33114/1 samt gatu- och närrekreationsområden, ritning nr 12853, Gamlas grundskola (Runosångarvägen 40). Dnr HEL 2023-000531.

Detaljplaneändringens karta, ritning nr 12853(Länk leder till extern tjänst)

Detaljplaneändringens beskrivning, ritning nr 12853(Länk leder till extern tjänst)

 

Helsingfors 20.10.2023