Asemakaavan hyväksyminen: Kallio, Hakaniemenranta 6

Julkaisu poistuu verkosta 24.4.2028 0:00.

Kaupunkiympäristölautakunta on 9.4.2024 § 202 päättänyt seuraavan alueen asemakaavan muutoksesta, minkä vuoksi alueella on maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 3 momentin perusteella voimassa rakennuskielto, kunnes hyväksymispäätös on saanut lainvoiman:

Kallio, Siltasaari, kortteli 11206, piirustus nro 12868, Hakaniemenranta 6.Dnro HEL 2022-011631.

Asemakaavamuutoksen kartta, piirustus nro 12868(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Asemakaavamuutoksen selostus, piirustus nro 12868(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Helsingissä 24.4.2024