Asemakaavan hyväksyminen: Malmi, Karviaistie 12

Julkaisu poistuu verkosta 21.11.2024 0:00.

Kaupunkiympäristölautakunta on 14.11.2023 § 588 päättänyt seuraavan alueen asemakaavan muutoksesta, minkä vuoksi alueella on maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 3 momentin perusteella voimassa rakennuskielto, kunnes hyväksymispäätös on saanut lainvoiman:

Malmi, Ala-Malmi, tontti 38052/2, piirustus nro 12869, Karviaistie 12. Dnro HEL 2023-003188

Asemakaavamuutoksen kartta, piirustus nro 12869(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Asemakaavamuutoksen selostus, piirustus nro 12869(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

 

Helsingissä 20.11.2023