Använder du tjänsten Beslut regelbundet? Vi söker nu deltagare till cirka en timme långa användartester. Genom att delta hjälper du oss utveckla tjänsten så att den blir ännu bättre.

Godkännande av detaljplan: Malm, Stickelvägen 12

Denna publikation är offentlig till 21.11.2024 0:00

Godkännande av detaljplan: Malm, Stickelvägen 12

Stadsmiljönämnden har 14.11.2023 § 588 fattat beslut om en detaljplaneändring för följande område, och på grund av detta gäller för området byggförbud med stöd av 53 § 3 mom. i markanvändnings- och bygglagen tills beslutet om godkännande har vunnit laga kraft:

Malm, Nedre Malm, tomten 38052/2, ritning nr 12869, Stickelvägen 12. Dnr HEL 2023-003188

 

Detaljplaneändringens karta, ritning nr 12869(Länk leder till extern tjänst)

 

Detaljplaneändringens beskrivning, ritning nr 12869(Länk leder till extern tjänst)

 

Helsingfors 20.11.2023