Asemakaavan hyväksyminen: Pasila, Pasilan tornialueen keskiosa

Julkaisu poistuu verkosta 17.10.2024 23:59.

Kaupunginvaltuusto on 11.10.2023, 239 § päättänyt seuraavan alueen asemakaavasta ja asemakaavan muutoksesta, minkä vuoksi alueella on maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 3 momentin perusteella voimassa rakennuskielto, kunnes hyväksymispäätös on saanut lainvoiman:

Pasila, Keski-Pasila, osa korttelia 17147 sekä katu- ja rautatietiealueet, Pasila, Keski-Pasila, katu- ja rautatietiealueet (muodostuu uusi kortteli 17147), piirustus nro 12808, Pasilan tornialueen keskiosa. Dnro HEL 2022-000620.

Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen kartta, piirustus nro 12808(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen selostus, piirustus nro 12808(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

 

Helsingissä 18.10.2023