Använder du tjänsten Beslut regelbundet? Vi söker nu deltagare till cirka en timme långa användartester. Genom att delta hjälper du oss utveckla tjänsten så att den blir ännu bättre.

Godkännande av detaljplan: Böle, Mellersta tornområdet i Böle

Denna publikation är offentlig till 17.10.2024 23:59

Stadsfullmäktige har 11.10.2023, 239 § fattat beslut om en detaljplan och detaljplaneändring för följande område och på grund av detta gäller för området byggförbud med stöd av 53 § 3 mom. i markanvändnings- och bygglagen tills beslutet om godkännande har vunnit laga kraft:

Böle, Mellersta Böle, del av kvarteret 17147 samt gatu- och järnvägsområden, Böle, Mellersta Böle, gatu- och järnvägsområden (det nya kvarteret 17147 bildas), ritning nr 12808, Mellersta tornområdet i Böle. Dnr HEL 2022-000620.

Karta över detaljplanen och detaljplaneändringen, ritning nr 12808(Länk leder till extern tjänst)

Redogörelse för detaljplanen och detaljplaneändringen, ritning nr 12808(Länk leder till extern tjänst)

 

Helsingfors 18.10.2023