Asemakaavan hyväksyminen: Sörnäinen, Arielinkadun toimitilakortteli

Julkaisu poistuu verkosta 7.2.2028 0:00.

Kaupunkiympäristölautakunta on 30.1.2024 § 58 päättänyt seuraavan alueen asemakaavan muutoksesta, minkä vuoksi alueella on maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 3 momentin perusteella voimassa rakennuskielto, kunnes hyväksymispäätös on saanut lainvoiman:

Sörnäinen, Kalasatama, kortteli 10577, piirustus nro 12862, Arielinkadun toimitilakortteli. Dnro HEL 2023-003659

Asemakaavamuutoksen kartta, piirustus nro 12862 (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Asemakaavamuutoksen selostus, piirustus nro 12862(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Helsingissä 7.2.2023