Asuinkerrostalojen ullakkorakentamista koskevan alueellisen poikkeamisen jatkaminen

Julkaisu poistuu verkosta 20.2.2029 0:00.

Helsingin kaupunkiympäristön toimiala on valmistellut esitettäväksi kaupunkiympäristölautakunnalle, että se päättäisi jatkaa viidellä vuodella asuinkerrostalojen ullakkorakentamista mahdollistavaa alueellista poikkeamista Helsingin alueella tietyin ehdoin. Poikkeamispäätöksen nojalla olisi mahdollista hakea lupaa rakentaa asuinkerrostalojen ullakoille asuntoja vastoin asemakaavamääräyksiä.

Päätösehdotus ehtoineen ja liitteineen on nähtävillä kaupungin verkkosivuilla hel.fi/suunnitelmat 20.2.–4.3.2024, jolloin siitä on mahdollista esittää muistutus.

Asuinkerrostalojen ullakkorakentamista koskeva alueellinen poikkeaminen

Rakennuslupamenettelyä koskevat ohjeet

Helsingin ullakkorakentamisen kaupunkikuvalliset vyöhykkeet -kartta

Aluerajauskartta

Kirjalliset muistutukset tulee toimittaa sähköpostilla osoitteeseen helsinki.kirjaamo@hel.fi. Postiosoite on Helsingin kaupunki, Kirjaamo, PL 10, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI, (Kaupungintalo, Pohjoisesplanadi 11–13). Muistutuksen otsikkoon on lisättävä diaarinumero HEL 2024-001215. Kaupunkiympäristön asiakaspalvelu palvelee osoitteessa Työpajankatu 8, puhelimitse numerossa 09 310 22111 ja verkossa hel.fi/kaupunkiymparisto/asiakaspalvelu(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun).

Helsingissä 20.2.2024