Atlantinaukion katusuunnitelmaluonnos esillä 1.–21.5.2024

Julkaisu poistuu verkosta 1.5.2025 0:15.

Helsingin kaupunki laatii Länsisataman kaupunginosassa, Jätkäsaaren osa-alueella sijaitsevan Atlantinaukion katusuunnitelmaa.

Esilläolon tiedote:

https://ptp.hel.fi/DataForms/katu_ja_puistosuunnitelmat/Download.ashx?q=d0296268/Tiedote_suunnitelmaluonnoksen_esill%C3%A4_olosta_J%C3%A4tk%C3%A4saari,_Atlantinaukio,_n%C3%A4k%C3%B6alatasanne.pdf(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Katusuunnitelmaluonnoksen esitys:

https://ptp.hel.fi/DataForms/katu_ja_puistosuunnitelmat/Download.ashx?q=d0296268/Luonnos_esitys_24.4.2024_J%C3%A4tk%C3%A4saari,_Atlantinaukio,_n%C3%A4k%C3%B6alatasanne.pdf(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Katusuunnitelmaluonnos:

https://ptp.hel.fi/DataForms/katu_ja_puistosuunnitelmat/Download.ashx?q=d0296268/Luonnos_piirustus_24.4.2024_J%C3%A4tk%C3%A4saari,_Atlantinaukio,_n%C3%A4k%C3%B6alatasanne.pdf(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Katusuunnitelmaluonnoksen selostus:

https://ptp.hel.fi/DataForms/katu_ja_puistosuunnitelmat/Download.ashx?q=d0296268/Luonnos_selostus_24.4.2024_J%C3%A4tk%C3%A4saari,_Atlantinaukio,_n%C3%A4k%C3%B6alatasanne.pdf(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Katusuunnitelmaluonnokseen voi tutustua 1.–21.5.2024 välisenä aikana Helsingin kaupungin verkkosivulla osoitteessa https://paatokset.hel.fi/fi/kuulutukset-ja-ilmoitukset/katu-ja-puistosuunnitelmat. Neuvontaa suunnitelma-aineistoon tutustumiseen saa kaupunkiympäristön asiakaspalvelusta numerosta 09 310 22111, ma–to klo 8.30–16 ja pe 12–15 tai paikan päältä (Työpajankatu 8) ma 12–15, ti–ke 8.30–12.00 ja to–pe 12–15.

Kadun suunnittelu perustuu vireillä olevaan asemakaavaan. Atlantinaukio on uusi, rakentamaton katualue, joka sijoittuu tarkemmin Atlantinsillan ja sataman saattoliikenne- ja pysäköintialueen viereen. Tehtävillä muutoksilla mahdollistetaan yleisten ranta-alueiden rakentaminen ja viimeistely, sekä alueen virkistyskäyttö. 

Ennen suunnitelmaehdotusten hyväksymistä se asetetaan vielä virallisesti nähtäville kahden viikon ajaksi kaupunkiympäristön sivulle osoitteeseen https://paatokset.hel.fi/fi/kuulutukset-ja-ilmoitukset/katu-ja-puistosuunnitelmat. Nähtävilläolovaihe ajoittuu alueen vireillä olevan asemakaavan lainvoimaistumisen jälkeen ja on arviolta loppuvuodesta 2024, jolloin osallisilla on mahdollisuus antaa niihin muistutus. Katusuunnitelman nähtävillä olosta tiedotetaan myöhemmin kirjeellä katuun rajoittuvien kiinteistöjen omistajille ja haltijoille (osallisia).

Tavoitteena on, että katusuunnitelma hyväksyttäisiin loppuvuodesta 2024. Rakentaminen alkaa alustavan aikataulun mukaan 2025. Rakentamisaikataulu on riippuvainen alueen asemakaavoituksen aikataulusta. Toivomme palautetta nyt esillä olevista suunnitelmaluonnoksista 21.5.2024 mennessä.

Katusuunnitelman päätöksentekoa voi seurata Helsingin kaupungin internetsivuilta:

Kaupunkiympäristölautakunnan päätökset: https://paatokset.hel.fi/fi/paattajat/kaupunkiymparistolautakunta

Maankäyttöjohtajan päätökset: https://paatokset.hel.fi/fi/paattajat/maankayttojohtaja-maankaytto-ja-kaupunkirakenne-palvelukokonaisuus

Lisätiedot ja palautteet:

Katariina Verkamo, Helsingin kaupunki, maankäyttö ja kaupunkirakenne, puh. 09 310 20706, katariina.verkamo@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Satu Niemelä-Prittinen, WSP Finland Oy, puh. 040 714 8207, satu.niemela-prittinen@wsp.com(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)