Utkastet till gatuplan för Atlantplatsen framlagt för påseende 1–-21.5.2024

Denna publikation är offentlig till 1.5.2025 0:15

Helsingfors stad utarbetar en gatuplan för Atlantplatsen i Busholmens delområde, i stadsdelen Västra Hamnen.

https://ptp.hel.fi/DataForms/katu_ja_puistosuunnitelmat/Download.ashx?q=d0296268/Tiedote_suunnitelmaluonnoksen_esill%C3%A4_olosta_J%C3%A4tk%C3%A4saari,_Atlantinaukio,_n%C3%A4k%C3%B6alatasanne.pdf(Länk leder till extern tjänst)

https://ptp.hel.fi/DataForms/katu_ja_puistosuunnitelmat/Download.ashx?q=d0296268/Luonnos_esitys_24.4.2024_J%C3%A4tk%C3%A4saari,_Atlantinaukio,_n%C3%A4k%C3%B6alatasanne.pdf(Länk leder till extern tjänst)

https://ptp.hel.fi/DataForms/katu_ja_puistosuunnitelmat/Download.ashx?q=d0296268/Luonnos_piirustus_24.4.2024_J%C3%A4tk%C3%A4saari,_Atlantinaukio,_n%C3%A4k%C3%B6alatasanne.pdf(Länk leder till extern tjänst)

https://ptp.hel.fi/DataForms/katu_ja_puistosuunnitelmat/Download.ashx?q=d0296268/Luonnos_selostus_24.4.2024_J%C3%A4tk%C3%A4saari,_Atlantinaukio,_n%C3%A4k%C3%B6alatasanne.pdf(Länk leder till extern tjänst)

Utkastet till gatuplan kan studeras 1–-21.5.2024 på Helsingfors stads webbplats https://paatokset.hel.fi/sv/kungorelser-och-annonser/gatu-och-parkplaner. Rådgivning med att studera planmaterialet får man av stadsmiljösektorns kundtjänst på numret 09 310 22111, må–to kl. 8.30–16 och fr 12–15 eller på plats (Verkstadsgatan 8) må 12–15, ti–on 8.30–12.00 och to–fr 12–15.

Planeringen av gatan bygger på den anhängiga detaljplanen. Atlantplatsen är ett nytt, obebyggt gatuområde som är beläget bredvid Atlantbron och området för parkering och angöringstrafik i hamnen. Med ändringarna som utförs möjliggör man byggandet och färdigställandet av de allmänna strandområdena samt rekreationsanvändning av området. 

Innan planförslagen godkänns läggs de ännu fram för officiellt påseende i två veckor på stadsmiljösektorns webbplats https://paatokset.hel.fi/sv/kungorelser-och-annonser/gatu-och-parkplaner. Påseendefasen infaller efter att den anhängiga detaljplanen för området har vunnit laga kraft, vilken uppskattningsvis är i slutet av 2024, då delaktiga har möjlighet att anmärka på dem. Framläggandet av gatuplanen meddelas senare per brev till ägarna och innehavarna av fastigheterna som gränsar till gatan (delaktiga parter).

Målet är att gatuplanen godkänns mot slutet av 2024. Bygget inleds år 2025, enligt ett preliminärt tidsschema. Tidtabellen för bygget är beroende av tidtabellen för områdets detaljplanläggning. Vi önskar respons om planutkasten som nu finns framlagda för påseende senast 21.5.2024.

Beslutsfattandet kring gatuplanen kan följas på Helsingfors stads webbplats:

Stadsmiljönämndens beslut: https://paatokset.hel.fi/sv/beslutsfattare/stadsmiljonamnden

Markanvändningschefens beslut: https://paatokset.hel.fi/sv/beslutsfattare/markanvandningschef-markanvandning-och-stadsstruktur

Mer information och respons:

Katariina Verkamo, Helsingfors stad, markanvändning och stadsstruktur, tfn 09 310 20706, katariina.verkamo@hel.fi(Länk öppnar standardprogram för e-post)

Satu Niemelä-Prittinen, WSP Finland Oy, tfn 040 714 8207, satu.niemela-prittinen@wsp.com(Länk öppnar standardprogram för e-post)