Ilmoitus Asunto Oy Helsingin Emilin tupakointikieltopäätöksestä

Julkaisu poistuu verkosta 31.10.2024 2:00.

Helsingin kaupungin tupakkalakia valvova viranomainen on 30.10.2023 antanut päätöksen Asunto Oy Helsingin Emilin tupakointikieltohakemukseen osoitteessa Teollisuuskatu 28, 00520 Helsinki. Päätös valitusosoituksineen on nähtävillä 7.12.2023 saakka Helsingin kaupungin kirjaamossa (kirjaamo). Päätös on nähtävillä myös kaupungin verkkosivulla (päätös).

Ilmoitus on julkaistu viranomaisen verkkosivulla 31.10.2023. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisesta. Tiedoksianto toimitetaan yleistiedoksiantona, koska vastaanottajia on yli 30.

Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut