Meddelande om beslut om rökningsförbud för Asunto Oy Helsingin Emil

Denna publikation är offentlig till 31.10.2024 2:00

Helsingfors stads myndighet med tillsyn över tobakslagen har den 30.10.2023 fattat beslut om ansökan om rökningsförbud för Asunto Oy Helsingin Emil på Industrigatan 28, 00520 Helsingfors. Beslutet med besvärsanvisning finns framlagt för påseende vid Helsingfors stads registratorskontor till den 7.12.2023 (registratorskontoret). Beslutet finns också framlagt för påseende på stadens webbplats (beslutet på finska).

Meddelandet har publicerats på myndighetens webbplats den 31.10.2023. Delgivningen anses ha skett den sjunde dagen efter att detta meddelande publicerades. Delgivningen verkställs som offentlig delgivning eftersom antalet mottagare överstiger 30.

Helsingfors stads miljötjänster