Ilmoitus Asunto Oy Keinutie 11:n tupakointikieltopäätöksestä

Julkaisu poistuu verkosta 2.9.2024 9:45.

Helsingin kaupungin tupakkalakia valvova viranomainen on 30.8.2023 antanut päätöksen Asunto Oy Keinutie 11:n tupakointikieltohakemukseen osoitteessa Keinutie 11, 00940 Helsinki. Päätös valitusosoituksineen on nähtävillä 9.10.2023 saakka Helsingin kaupungin kirjaamossa (kirjaamo). Päätös on nähtävillä myös kaupungin verkkosivulla (päätös).   

Ilmoitus on julkaistu viranomaisen verkkosivulla 31.8.2023. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisesta. Tiedoksianto toimitetaan yleistiedoksiantona, koska vastaanottajia on yli 30.

Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut