Meddelande om beslut om rökningsförbud för Asunto Oy Keinutie 11

Denna publikation är offentlig till 2.9.2024 9:45

Helsingfors stads myndighet med tillsyn över tobakslagen har den 30.8.2023 fattat beslut om ansökan om rökningsförbud för Asunto Oy Keinutie 11 på Gungvägen 11, 00940 Helsingfors. Beslutet med besvärsanvisning finns framlagt för påseende vid Helsingfors stads registratorskontor till den 9.10.2023 (registratorskontoret). Beslutet finns också framlagt för påseende på stadens webbplats (beslutet på finska).   

Meddelandet har publicerats på myndighetens webbplats den 31.8.2023. Delgivningen anses ha skett den sjunde dagen efter att detta meddelande publicerades. Delgivningen verkställs som offentlig delgivning eftersom antalet mottagare överstiger 30.

Helsingfors stads miljötjänster