Käytätkö Päätökset-palvelua säännöllisesti? Etsimme nyt osallistujia noin tunnin kestäviin käyttäjätesteihin. Osallistumalla autat meitä kehittämään palvelua paremmaksi. 

Ilmoitus Helsingin kaupungin asunnot Oy Kanneltie 8:n tupakointikieltopäätöksestä

Julkaisu poistuu verkosta 26.8.2024 12:00.

Helsingin kaupungin tupakkalakia valvova viranomainen on 24.8.2023 antanut päätöksen Helsingin kaupungin asunnot Oy Kanneltie 8:n tupakointikieltohakemukseen osoitteessa Kanneltie 8, 00420 Helsinki. Päätös valitusosoituksineen on nähtävillä 2.10.2023 saakka Helsingin kaupungin kirjaamossa (kirjaamo). Päätös on nähtävillä myös kaupungin verkkosivulla (päätös).   

Ilmoitus on julkaistu viranomaisen verkkosivulla 24.8.2023. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisesta. Tiedoksianto toimitetaan yleistiedoksiantona, koska vastaanottajia on yli 30.

Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut