Använder du tjänsten Beslut regelbundet? Vi söker nu deltagare till cirka en timme långa användartester. Genom att delta hjälper du oss utveckla tjänsten så att den blir ännu bättre.

Meddelande om beslut om rökningsförbud för Helsingfors stads bostäder Ab Kantelevägen 8

Denna publikation är offentlig till 26.8.2024 12:00

Helsingfors stads myndighet med tillsyn över tobakslagen har den 24.8.2023 fattat beslut om ansökan om rökningsförbud för Helsingfors stads bostäder Ab Kantelevägen 8 på Kantelevägen 8, 00420 Helsingfors. Beslutet med besvärsanvisning finns framlagt för påseende vid Helsingfors stads registratorskontor till den 2.10.2023 (registratorskontoret). Beslutet finns också framlagt för påseende på stadens webbplats (beslutet på finska).   

Meddelandet har publicerats på myndighetens webbplats den 24.8.2023. Delgivningen anses ha skett den sjunde dagen efter att detta meddelande publicerades. Delgivningen verkställs som offentlig delgivning eftersom antalet mottagare överstiger 30.

Helsingfors stads miljötjänster