Ilmoitus kuulemisesta Asunto Oy Helsingin Bulevardin Aarian tupakointikieltoasiassa

Julkaisu poistuu verkosta 20.10.2024 0:00.

Asunto Oy Helsingin Bulevardin Aaria osoitteessa Bulevardi 48, 00120 Helsinki, on hakenut Helsingin kaupungin tupakkalakia valvovalta viranomaiselta tupakointikieltoa (HEL 2023-010882 T 11 02 04) asunto-osakeyhtiönsä asuinhuoneistojen parvekkeille ja terasseille. Tilojen haltijoille varataan tilaisuus tulla kuulluksi ennen asian ratkaisemista. Kuulemiskirje on nähtävillä 17.11.2023 saakka Helsingin kaupungin kirjaamossa (kirjaamo). Mahdollinen vastine pyydetään toimittamaan 17.11.2023 mennessä.

Ilmoitus on julkaistu viranomaisen verkkosivulla 20.10.2023. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisesta. Tiedoksianto toimitetaan yleistiedoksiantona, koska vastaanottajia on yli 30.

Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut